Wydarzenia - Senat RP

Seminaria i konferencje w Senacie II kadencji

VI kadencjaV kadencjaIV kadencjaIII kadencjaI kadencja

28-30 marca 1993 r.
Zorganizowana przestępczość i terroryzm w społeczeństwach postkomunistycznych
22-23 lutego 1993 r.

Instytucja prezydenta we współczesnym świecie
(Materiały na konferencję 10,58 MB)
(Stenogram z konferencji 7,48 MB)

27-28 października 1992 r.
Reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce
(Stenogram z konferencji 7,37 MB)

29-30 września 1992 r.
Samorząd Terytorialny w Polsce
(Materiały na konferencję 4,93 MB)
(Stenogram z konferencji 8,78 MB)

15-17 września 1992 r.
Seminarium dla parlamentarzystów oraz pracowników kancelarii Sejmu i Senatu
przygotowane przez członków delegacji Stowarzyszenia Byłych Członków Kongresu USA, zorganizowane przez kancelarie Sejmu i Senatu

23-25 stycznia 1992 r.
Seminarium dla członków delegacji polskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy
zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut na Rzecz Demokracji w Strasburgu oraz Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy we współpracy kancelarii Sejmu i Senatu