Wydarzenia - Senat RP

Goście Senatu VI kadencji

14.09.2007 r.Wizyta premiera Wietnamu
4.09.2007 r.Przedstawiciele rządu i parlamentu Gruzji w Senacie
23.08.2007 r.Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Demokratycznej Republiki Konga
11.07.2007 r.Wizyta prezydenta Czech
25.06.2007 r.Wizyta delegacji Senatu Kanady w Polsce
25.06.2007 r.Wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Gruzji i Mołdowy
21.06.2007 r.Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich Republiki Kazachstanu
14.06.2007 r.Mongolski działacz demokratyczny Bat-Erdene Batbayar w Senacie
13.06.2007 r.Wizyta delegacji Komisji Obrony Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej
13.06.2007 r.Wizyta premiera Republiki Estonii
12.06.2007 r.Wizyta wicegubernatora Stanu Illinois
6.06.2007 r.Wizyta przewodniczącego Parlamentu Republiki Chorwackiej
4.06.2007 r.Wizyta przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
28.05.2007 r. Wizyta wiceprzewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej
24.05.2007 r.Wizyta chińskich parlamentarzystów
23.05.2007 r.Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Tunezyjskiej
21-23.05.2007 r.Wizyta przewodniczącego parlamentu Republiki Azerbejdżańskiej
17.05.2007 r.Wizyta ministra spraw zagarnicznych Republiki Cypryjskiej
15.05.2007 r.Wizyta Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego
14.05.2007 r.Wizyta premiera Słowenii
9.05.2007 r.Wizyta prezydenta Republiki Macedonii
2.05.2007 r.Spotkanie marszałka Senatu z politykami europejskimi - gośćmi Uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów
14.03.2007 r.Wizyta przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej
13.03.2007 r.Wizyta przewodniczącej Parlamentu Albanii
19.02.2007 r.Wizyta premiera Republiki Czeskiej
15.02.2007 r.Wizyta przewodniczącego Bundestagu
15.02.2007 r.Wizyta minister spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej w Senacie
6.02.2007 r.Wizyta przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej
25.01.2007 r.Wizyta przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej
15.01.2007 r.Wizyta przewodniczącego Parlamentu Republiki Finlandii
19.12.2006 r.Wizyta przewodniczącego Bundesratu
6.12.2006 r.Wizyta przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy
14.11.2006 r.Wizyta prezydenta Albanii
27.10.2006 r.Wizyta przewodniczącego Izby Deputowanych Chile
25.10.2006 r.Wizyta parlamentarzystów z Gruzji
12.09.2006 r.Wizyta ministra rozwoju gospodarczego Republiki Azerbejdżanu
2.08.2006 r.Wizyta prezydenta Gruzji
27.07.2006 r.Wizyta premiera Republiki Litewskiej
2-7.07.2006 r.Wizyta oficjalna delegacji Parlamentu Australii w Polsce
17.05.2006 r.Wizyta ministra kultury Królestwa Maroka
16.05.2006 r.Wizyta delegacji Senatu Republiki Kazachstanu
12.05.2006 r.Wizyta prezydenta Ukrainy
27.04.2006 r.Wizyta przewodniczącego Japońsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej
26.04.2006 r.Wizyta premiera Republiki Chorwackiej
11.04.2006 r.Wizyta amerykańskich senatorów
23.03.2006 r.Wizyta ministra spraw zagranicznych i wyznań Republiki Kostaryki
23.03.2006 r.Wizyta przewodniczącego Parlamentu Republiki Czarnogóry
8.03.2006 r.Wizyta przewodniczącej Riigikogu Republiki Estońskiej
8.03.2006 r.Wizyta wiceprzewodniczącego Sejmasu Republiki Litewskiej
17.02.2006 r.Wizyta premiera Ukrainy
6.02.2006 r.Wizyta delegacji Komisji Integracji Europejskiej Rady Najwyższej Ukrainy
6.02.2006 r.Wizyta delegacji Riksdagu
27.01.2006 r.Wizyta delegacji Senatu Chile
25.01.2006 r.Wizyta przewodniczącego Białoruskiego Stowarzyszenia Centrów Zasobów BARC
15.12.2005 r.Wizyta przewodniczącego Izby Reprezentantów Parlamentu Malezji
15.11.2005 r.Wizyta ministra Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej
3.11.2005 r.Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy