Wydarzenia - Senat RP

Seminaria i konferencje w Senacie IV kadencji

VI kadencjaV kadencjaIII kadencjaII kadencjaI kadencja

17 lipca 2001 r.
Nauka i praca na odległość

2 i 3 lipca 2001 r.
Bezrobocie i polityka zatrudnienia w Polsce

30 maja 2001 r.
Corporate governance dla rozwoju Polski

29 maja 2001 r.
Oświata pozaszkolna na wsi

22 maja 2001 r.
Rozwój gospodarczy Polski a finansowanie działań lokalnych

5 kwietnia 2001 r.
Mechanizmy polskiego nadzoru korporacyjnego

4 kwietnia 2001 r.
Decentralizacja funkcji społecznych państwa
(
Materiały z konferencji 300 kB)

3 kwietnia 2001 r.
Współczesne problemy bioetyki w obszarze regulacji prawnych
(
Materiały z konferencji 319 kB)

26-27 marca 2001 r.
Rodzina jako wartoœć w cywilizacji chrzeœcijańskiej - materiały konferencyjne

14 grudnia 2000 r.
Grudzień '70 - bunt ekonomiczny i przełom polityczny

27 października 2000 r.
Warunki tworzenia w Polsce funduszy inwestujących w nieruchomości

20 i 21 października 2000 r.
Probacyjne środki polityki karnej - stan i perspektywy
(Materiały z konferencji 1,29 MB)

27 lipca 2000 r.
Społeczeństwo informacyjne a rozwój gospodarczy Polski

6 czerwca 2000 r.
Idea równego statusu kobiet i mężczyzn

23 maja 2000 r.
Dziesięć lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce
(
Materiały z konferencji 1,73 MB)

17 maja 2000 r.
Poprawa stanu zdrowia ludności w Polsce poprzez podnoszenie jakości zdrowotnej żywności i racjonalizację sposobu żywienia
(
Materiały z konferencji 0,6 MB)

28 marca 2000 r.
Seniorzy w polskim społeczeństwie

21 marca 2000 r.
Mechanizmy finansowania ochrony środowiska w Polsce w kontekście integracji europejskiej

22 lutego 2000 r.
Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego rolnictwa
(
Materiały z konferencji 600 kB)

23 listopada 1999 r.
Regionalny transport kolejowy: szanse i zagrożenia

15 września 1999 r.
O likwidację skutków zmowy Hitler - Stalin

28 czerwca 1999 r.
Pokolenie młodych Polaków u progu trzeciego tysiąclecia

21 czerwca 1999 r.
Rynek pracy w okresie reformy Państwa

25 maja 1999 r.
Polska kultura emigracyjna i dziedzictwo narodowe za granicą
Stenogram

25 maja 1999 r.
Polityka transportowa kraju

25 marca 1999 r.
"O nową kulturę życia.
Obrona życia w Polsce - bilans dokonań u progu trzeciego tysiąclecia"
(
Materiały z konferencji 489 kB)

23 marca 1999 r.
"Rynki hurtowe, grupy producenckie - idea i praktyka"

23 lutego 1999 r.
"Rola prywatyzacji bezpośredniej w procesie transformacji własnościowej polskiej gospodarki"
(
Materiały z konferencji 433 kB)

9 czerwca 1998 r.
"Reprywatyzacja w systemie prawa"
(Materiały z konferencji 442 kB)

5 maja 1998 r.
"Rozwiązania prawne problemu pornografii w nowym Kodeksie karnym a ochrona rodziny i społeczeństwa przed jej wpływem".

21 kwietnia 1998 r.
"Sytuacja kultury polskiej w okresie transformacji ustrojowej - lata 1989-1997"

18 marca 1998 r.
"Reforma administracji publicznej w Polsce".

3 marca 1998 r.
"Przywrócenie ciągłości prawnej między III Rzecząpospolitą Polską i II Rzecząpospolitą Polską - implikacje i konsekwencje".
(
Materiały z konferencji 405 kB)