Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Andrzeja Łuczyckiego,

VI kadencja

 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie pociągu relacji Lublin - Poznań "Wieniawski" (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu z prośbą o dokonanie kontroli wydatkowanych środków otrzymanych z budżetu państwa przez Aeroklub Polski na rok 2006 (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie opłat skarbowych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie dotowania Aeroklubu Polskiego (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie odliczania kosztów od rzeczywistych przychodów opodatkowanych z prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie przebudowy drogi S7 na odcinku między Grójcem i Białobrzegami (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji materialną funkcjonariuszy Służby Więziennej (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie projektów do realizacji w ramach Działań 3.2 i 3.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie odebraniu funduszy na budowę drogi (odpowiedź, odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie §2 art. 130 kodeksu pracy (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu i budownictwa oraz do prezesa PKP w sprawie nowych rozkładów jazdy pociągów (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie rozporządzenia o uprawianiu żeglarstwa (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie budowy drogi ekspresowej nr S12 (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na kierowców (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu dotyczące rozporządzenia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.