Ostatnia zmiana pliku: 10.12.2007 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Zdrowia

(wraz z ich tematyką)

59.

18.09.2007 r.
-
Przyjęcie sprawozdania Komisji Zdrowia w VI kadencji Senatu RP.

58.

12.09.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druki sejmowe nr 2038, 2038-A, 2056, 2068, 2068A, druk senacki nr 517)
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

57.

25.07.2007 r.
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustaw:
- o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (druk senacki nr 484)
- o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (druk senacki nr 483)
- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 496).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

56.

19.07.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1776, 1856, druk senacki nr 488).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (druki sejmowe nr 1836, 1916, druk senacki nr 484).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (druki sejmowe nr 1869, 1901, druk senacki
nr 483).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1298, 1490, 1932 druk senacki nr 496).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

55.

10.07.2007 r.
-
Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat koszyka świadczeń gwarantowanych.
- Stanowisko komisji w sprawie problemów dotyczących leczenia uzdrowiskowego.
- Stanowisko komisji w sprawie działań na rzecz zapobiegania dostępowi nieletnich do wyrobów tytoniowych.
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

54.

28.06.2007 r.
-
Wyrażenie opinii przez Komisję Zdrowia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk senacki nr 464).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

53.

21.06.2007 r.
-
Aktualna sytuacja w służbie zdrowia.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

52.

20.06.2007 r.
-
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

51.

19.06.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 296).
Posiedzenie wspólne z KRPS oraz KU - kontynuacja pracy Komisji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

50.

19.06.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki sejmowe nr 1285, 1669, 1669-A; druk senacki nr 457).
Posiedzenie wspólne z KGN - kontynuacja pracy Komisji;

49.

30.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o lekarzu sądowym.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

48.

30.05.2007 r.
-
Omówienie poprawek do ustawy o lekarzu sądowym zawartych w druku senackim nr 435 A.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

47.

29.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki sejmowe nr 1285, 1669,
1669-A; druk senacki nr 457).
-
Sprawy różne.
Posiedzenie wspólne z KGN.

46.

23.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym, (druki sejmowe nr 1568 i 1635).
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

45.

23.05.2007 r.
-
Kształcenie pielęgniarek i położnych w Polsce w świetle potrzeb zawodu i systemu ochrony zdrowia - informacja Ministerstwa Zdrowia.
- Kształcenia pielęgniarek i położnych w ocenie samorządu zawodowego - dr Elżbieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
- Problemy kształcenia pielęgniarek i położnych w ocenie uczelni wyższych - dr Maria Kózka - Wicedyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia Collegiu Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
- Praca polskich pielęgniarek w Norwegii - Beata Babiarczyk.
- Dyskusja.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

44.

8.05.2007 r.
-
Informacja Ministra Zdrowia na temat korupcji w służbie zdrowia.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

43.

24.04.2007 r.
-
Informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca sieci szpitali.
- Profilaktyka i leczenie raka jelita grubego.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

42.

11.04.2007 r.
-
Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat prac nad ustawą o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

41.

27.03.2007 r.
-
Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat sytuacji szpitali niepublicznych.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

40.

14.03.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29 pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw zgłoszonych.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

39.

7.03.2007 r.
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

38.

21.02.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28 pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

37.

20.02.2007 r.
-
Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia na temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2007 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (druk nr 359).
- Informacja na temat systemu wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie rehabilitacji oraz szkolenia porehabilitacyjnego dla opiekunów.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

36.

20.02.2007 r.
-
.Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej, (druk senacki nr 296).
- Sprawy bieżące.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,25 MB)

35.

6.02.2007 r.
-
Opinia komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 313)
- Plan pracy komisji na 2007 r.
- Sprawy bieżące.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

34.

25.01.2007 r.
-
Uchwała komisji w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Uchwała
Posiedzenie wspólne z KRPS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

33.

23.01.2007 r.
-
Informacja na temat skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2007 r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygnatura akt P 5/05).
- Sprawy bieżące.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

32.

10.01.2007 r.
-
Plan pracy Komisji na I półrocze 2007 roku.
- Sprawy bieżące.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

31.

3.01.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2007 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Zdrowie; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem (druk nr 324).
- Sprawy bieżące.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,29 MB)

30.

12.12.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 300).
- Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat zasad tworzenia sieci szpitali.
- Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat stanu realizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,33 MB)

29.

21.11.2006 r.
-
Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych - doświadczenia brytyjskie.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,4 MB)

28.

16.11.2006 r.
-
Podsumowanie wyjazdowego posiedzenia komisji w dniach 16-17 października 2006 r. dotyczącego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
- Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia na temat finansowania opieki długoterminowej.
- Informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca uruchomienia systemu ratownictwa medycznego.
- Sprawy bieżące.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,28 MB)

27.

7.11.2006 r.
-
Spójny system wyrównywania szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych ( część I).
- Sprawy bieżące.
(posiedzenie wspólne z KRPS)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,4 MB)

26.

16.10.2006 r.
-
Profilaktyka i leczenie chorób nowotworowych w województwie świętokrzyskim.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

25.

27.09.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

24.

26.09.2006 r.
-
Informacja na temat problemów osób z zespołem ADHD ze szczególnym uwzględnieniem leczenia oraz dostępu do fachowych diagnozy i terapii.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,7 MB)

23.

21.09.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,14 MB)

22.

20.09.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,7 MB)

21.

13.09.2006 r.
-
Zalety i możliwości kliniczne, naukowe i diagnostyczne oraz informacje dotyczące strony ekonomicznej wykorzystywania pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej (PET).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

20.

23.08.2006 r.
-
Dyskusja nad problematyką zdrowia publicznego w Polsce i w Kazachstanie (w szczególności nad ustawodawstwem i polityką zdrowotną mającą na celu ograniczenie palenia tytoniu).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

19.

3.08.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,11 MB)

18

27.07.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( druki sejmowe nr 573, 669 i 669-A; druk senacki nr 201)
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,25 MB)

17.

19.07.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15 posiedzeniu Senatu do ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.
- Sprawy bieżące
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,18 MB)

16.

18.07.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (druki sejmowe nr 671 i 673, druk senacki nr 189).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( druki sejmowe nr 721, 754 i 754-A; druk senacki nr 197).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,34 MB)

15.

29.06.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (druk nr 176).
- Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat propozycji nowelizacji rozporządzeńw sprawie wykazów leków refundowanych.
- Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat zasad refundacji leków w terapii dzieci z ADHD.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,24 MB)

14.

22.06.2006 r.
-
Spójny system wsparcia osób niepełnosprawnych.
- Sprawy różne.
Posiedzenie wspólne z KRPS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

13

21.06.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 13. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,11 MB)

12.

19-20.06.2006 r.
-
Realizacja Narodowego Programu Zdrowia w latach 1996-2005
(posiedzenie wyjazdowe)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,39 MB)

11.

19.06.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druki sejmowe nr 477 i 606; druk senacki nr175).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,19 MB)

10.

8.06.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rządowym projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wraz z poprawką ( druki sejmowe nr: 28, 28-A i 572), (druk senacki nr 162 ).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,28 MB)

9.

10.05.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (druki sejmowe nr: 420, 453 i 453-A; druk senacki nr 142).
- Informacja rządu na temat rozwiązań dotyczących akcyzy na tytoń.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,18 MB)

8.

21.04.2006 r.
- Informacja rządu na temat Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2004-2007.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,38 MB)

7.

9.03.2006 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki sejmowe nr 220 i 261)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r. (druki sejmowe nr 132 i 265)
- Informacja rządu na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o ratownictwie medycznym.
- Sprawy bieżące.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,4 MB)

6.

14.02.2006 r.
- Informacja na temat aktualnego stanu i przebiegu realizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
- Sprawy bieżące.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,29 MB)

5.

27.01.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2006 w części właściwej przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Zdrowie (druk senacki nr 53).
- Sprawy bieżące.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

4.

22.12.2005 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,17 MB)

3.

20.12.2005 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
- Sprawy bieżące.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

2.

8.12.2005 r.
- Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat planu działania resortu.
- Informacja na temat sytuacji Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" SA, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" SA oraz Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" SA.
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
- Sprawy organizacyjne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,27 MB)

1.

15.11.2005 r.
-
Wybór kandydata n przewodniczącego komisji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,05 MB)