Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Czesława Wincentego Ryszkę,

VI kadencja

 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) i komendanta głównego Policji Państwowej (odpowiedź) w sprawie internetowej strony propagującej treści pedofilskie.
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości i do szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w sprawie lotniska Rudnik (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie pana Zbigniewa T. (odpowiedź) (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów dotkniętych zakażeniem HCV i HBV (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania - IC 280/03 (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) i prezesa NFZ (odpowiedź) w sprawie zwiększenia funduszy dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego pod wezwaniem świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie kontaktów z sądami naszych wschodnich sąsiadów (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie urzędów: Skarbowego i Celnego w Częstochowie (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie dotacji dla Międzynarodowego Towarzystwa Tomasza z Akwinu.
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji (odpowiedź) i ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Mariusza K.
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie reformy służb skarbowo-celnych (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ustawy o izbach lekarskich (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie sytuacji w gimnazjach (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) w sprawie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA.
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie budowy Fokus Parku w Rybniku (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącej KRRiT w sprawie Radia Hobby II (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa TVP SA w sprawie Działu Dokumentacji Prasowej.
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie prezydenta Rybnika (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu (odpowiedź) w imieniu grupy senatorów w sprawie rekompensat za majątek utracony w czasie II wojny światowej.
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane w imieniu grupy senatorów do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie artykułu dr Aliny Całej pt. "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Trudne ratowanie i gorycz".
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane w imieniu grupy senatorów do ministra spraw zagranicznych w sprawie książki Jana Tomasza Grossa (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Fundacji "Signum Magnum" w Rybniku (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Bogdana Z. (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie listy lektur dla pierwszych klas szkoły podstawowej (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do szefa kontrwywiadu w sprawie Bosacka Development Partners spółka z o.o.

 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury (odpowiedź) w sprawie pana Tadeusza P.
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie artykułu zamieszczonego w "Gazecie Polskiej" o rzekomej współpracy arcybiskupa Stanisława Wielgusa ze Służbą Bezpieczeństwa (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie sytuacji w szkołach (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie kampanii przeciw kobiecie i rodzinie, polegającej na promowaniu środków antykoncepcyjnych (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Bogdana Z.
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie w imieniu grupy senatorów skierowane do marszałka Senatu w sprawie uczestnictwa w XII Walnym Zebraniu USOPAŁ.
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie w imieniu grupy senatorów skierowane do premiera w sprawie uczestnictwa w XII Walnym Zebraniu USOPAŁ (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) i komendanta głównego policji w sprawie Cechu Krawców i Rzemiosł Odzieżowo-Włókienniczych w Częstochowie.
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pana Ryszarda K (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pani Łucji S.
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie Częstochowskich Zakładów Graficznych (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie szkolnictwa polskiego w krajach Unii Europejskiej (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa TVP SA w sprawie felietonu wyemitowanego w "Aktualnościach".
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Fundacji "Signum Magnum" w Rybniku (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra budownictwa w sprawie wydania zezwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Cechu Krawców i Rzemiosł Odzieżowo-Włókienniczych, dot. BPS/DSK-043-341/06 (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji (odpowiedź) w sprawie pana Andrzeja G.
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie apelu klubów inteligencji katolickiej (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie Osiedlu Stałym (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu TVP SA w sprawie likwidacji Działu Dokumentacji Prasowej (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie Zakładów Remontowo-Montażowych "Koniecpol" SA w Koniecpolu (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu (odpowiedź) w sprawie Zakładów Mięsnych w Dębicy SA.
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów sprawiedliwości (odpowiedź) i spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie książki Jana Tomasza Grossa "Strach. Antysemityzm w Polsce po Auschwitz".

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie prezydenta Miasta Rybnik (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie budowy plebani w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie Osiedlu Stałym (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra budownictwa (odpowiedź) oraz do głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź) w sprawie wydania zezwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego.

 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie stosunków w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości dotyczące sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Rybniku o sygnaturze 3 Ds. 173/06 (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie procesu IC 280/03, który toczył się w Sądzie Rejonowym w Częstochowie (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie organizatora wystawy "Wybierz życie" (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącej KRRiT (odpowiedź) oraz prezesa TVP SA (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie likwidacji Działu Dokumentacji Prasowej.
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) i rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie Fundacji "Signum Magnum" z siedzibą w Rybniku.
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przywłaszczenia przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości kilku nieruchomości w Częstochowie (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie wypowiedzi senatora Stefana Niesiołowskiego.
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie filmu "Kod da Vinci" (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora naczelnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.
 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie nieruchomości w Ogrodzieńcu (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie organów kontroli (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości (odpowiedź) i skarbu (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie Lotniska Rudniki.
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ponoszenia fikcyjnych strat przez supermarkety (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw zagranicznych (odpowiedź) i kultury (odpowiedź) w sprawie oświaty polonijnej w Niemczech.
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości (odpowiedź) i spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie pana Sławomira G.
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zwolnionych wicedyrektorów parków narodowych, którzy wzięli udział w konkursach na stanowiska dyrektorów (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie dyskryminacji i pozaprawnych ograniczeń podjętych przez "Ruch" SA, mających na celu eliminację z rynku producentów zapałek Częstochowskich Zakładów Przemysłu Zapałczanego (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie do ministra sprawiedliwości w sprawie refundacji kosztów utrzymania dla osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) i ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę.