Ostatnia zmiana pliku: 25.08.2008 r.

Wykaz posiedzeń

Komisji Ustawodawczej

(wraz z tematyką posiedzeń)

131.

24.10.2007 r.
-
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ustawodawczej w VI kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005 - 2007).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

130.

14.09.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały w 68. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę (druk senacki nr 539).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

129.

12.09.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uznania św. Ojca Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana - zakonnika.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

128.

4.09.2007 r.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
- Rozważenie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej zmiany Regulaminu Senatu.
Posiedzenie wspólne z KRESS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

127.

3.09.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej oraz zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece - kontynuacja prac.
Posiedzenie wspólne z KSTAP i KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

126.

3.09.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Posiedzenie wspólne z KRPS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

125.

26.07.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania na 37. posiedzeniu Senatu w dniu 26 lipca 2007 r. do projektu uchwały Senatu RP w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.(druk senacki nr 439, 439 S)
Posiedzenie wspólne KRESS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

124.

24.07.2007 r.
- Pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (inicjatywa w wykonaniu wyroku TK P 45/06) ( druk nr 480)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r. dotyczącego ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (sygn. akt K 40/04)
Posiedzenie wspólne z KRPS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

123.

24.07.2007 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r. dotyczącego ustaw określających terminy składania oświadczeń majątkowych (ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, ustawa o samorządzie gminnym) ( sygn. akt K 8/07)
Posiedzenie wspólne KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

122.

24.07.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej oraz zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece - kontynuacja prac( druk nr 410)
wspólne KSTAP (102) KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

121.

12.07.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o broni
i amunicji (druk senacki nr 460).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o warunkach zajmowania niektórych stanowisk w Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 350).
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk senacki nr 353).
Posiedzenie wspólne KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

120.

12.07.2007 r.
-
Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2007 r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
( sygn. akt P 5/05)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2007 r. dotyczącego ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Policji oraz ustawy o Służbie Celnej. ( sygn. akt K 47/05)
Posiedzenie wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

119.

11.07.2007 r.
Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie zmiany Regulaminu Senatu dotyczącego reformy traktatowej Unii Europejskiej.(druk senacki 439)
Posiedzenie wspólne z KRESS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

118.

20.06.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie stanowiska Senatu dotyczącego reformy traktatowej Unii Europejskiej, (druk senacki nr 472).
Posiedzenie wspólne z KSUE.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

117.

19.06.2007 r.
-
Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2007 r. dotyczącego ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( sygn. akt P 45/06).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. dotyczącego ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( sygn. akt P 25/06).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 367).
Posiedzenie wspólne KRPS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

116.

19.06.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej - kontynuacja prac, ( druk senacki nr 296).
Posiedzenie wspólne KRPS i KZ.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

115.

19.06.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ( druk senacki nr 370).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, (druk senacki nr 424).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, (druk senacki nr 423).
Posiedzenie wspólne KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

114.

31.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania na 34. posiedzeniu Senatu w dniu 31 maja 2007 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, (druk senacki nr 313, 313 S).
Posiedzenie wspólne KRPS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

113.

31.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania na 34. posiedzeniu Senatu w dniu 31 maja 2007 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, (druk senacki nr 366, 366S).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania na 34. posiedzeniu Senatu w dniu 31 maja 2007 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, (druk senacki nr 411, 411S).
Posiedzenie wspólne z KROS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

112.

29.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie "Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2006 r." przedstawionej przez Prezesa (druk senacki nr 421)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

111.

23.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy z dnia 9 maja 2007r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 715, 1560),(druk senacki nr 436).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

110.

23.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2007 r., dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego ( sygn. akt K 28/05)
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
(druk nr 369, 369 S)
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (druk nr 215, 215 S).
Posiedzenie wspólne z KPCP.

109.

10.05.2007 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych 9.05.2007r. na 33. posiedzeniu Senatu w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. (druk senacki nr 338, 338S).
Posiedzenie wspólne z KRPS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

108.

25.04.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku (druk nr 427).
Posiedzenie wspólne z KSZ.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

107.

25.04.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej oraz zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, (druk senacki nr 410).
Posiedzenie wspólne z KGN i KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

106.

24.04.2007 r.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały o konieczności przyjęcia i wdrożenia strategii gospodarki wodnej w Polsce, (druk senacki nr 402).
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, (druk senacki nr 411).
Posiedzenie wspólne z KROŚ.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

105.

13.04.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki 395Z).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 389Z).
Posiedzenie wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

104.

12.04.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 379Z).
Posiedzenie wspólne z KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

103.

27.03.2007 r.
-
Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006r. dotyczącego ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (sygnatura akt P 31/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005r. dotyczącego ustawy - Kodeks cywilny (sygnatura akt K 9/04).
- Posiedzenie wspólne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF).

102.

27.03.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 395).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 389).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

101.

15.03.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, (druk senacki nr 376).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 379).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

100.

14.03.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, (druk senacki nr 376).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 379).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

99.

13.03.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,(druk senacki nr 215).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, (druk senacki nr 369).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, (druk senacki nr 368).
Posiedzenie wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

98.

13.03.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, (druk senacki nr 338).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, (druk senacki nr 313).
Posiedzenie wspólne z KRPS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

97.

13.03.2007 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 2 marca 2007r o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 373).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

96.

13.03.2007 r.
- Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o tworzeniu prawa.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

95.

8.03.2007 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, (druk senacki nr 362).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

94.

8.03.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, (druk senacki nr 366).
Posiedzenie wspólne z KROS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

93.

22.02.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom - "ŻEGOTA"
w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej, (druk senacki nr 364).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

92.

21.02.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, (druk senacki nr 352).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

91.

21.02.2007 r.
-
Ponowne rozpatrzenie skierowanego przez Senat projektu uchwały o potrzebie budowania atmosfery wychowawczej w Polsce, (druk senacki nr 315).
Posiedzenie wspólne KNES.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

90.

21.02.2007 r.
-
Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006r. dotyczącego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (sygnatura akt SK 51/06).
Posiedzenie wspólne z KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF).

89.

20.02.2007 r.
-
Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygnatura akt SK 19/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006r. dotyczącego ustawy - Kodeks karny (sygnatura akt P 3/06).
Posiedzenie wspólne KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

88.

20.02.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 296).
Posiedzenie wspólne KRPS i KZ.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,25 MB)

87.

20.02.2007 r.
-
Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006r. dotyczącego ustawy o pomocy społecznej (sygnatura akt K 30/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2006r. dotyczącego ustawy o pomocy społecznej (sygnatura akt P 23/05).
Posiedzenie wspólne z KRPS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

86.

8.02.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina, (druk senacki nr 351).
Posiedzenie wspólne KPCP i KSZ.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

85.

6.02.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie korupcji politycznej (druk senacki nr 314).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uznania o. Mariana Żelazka SVD Człowiekiem Roku 2006. (druk senacki nr 326).
- Rozpatrzenie odesłanego przez Senat na 23. posiedzeniu, na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Senatu apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

84.

25.01.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, (druk senacki nr 335).
Posiedzenie wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

83.

24.01.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, (druk senacki nr 313)
Posiedzenie wspólne z KRPS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

82.

17.01.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Posiedzenie wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

81.

8.01.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce, (druk senacki nr 315)
Posiedzenie wspólne z KNES.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

80.

19.12.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o opiece nad Polonią i Polakami za granicą, (druk senacki nr 255S)
Posiedzenie wspólne KSEP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

79.

13.12.2006 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 194-1990 oraz o treści tych dokumentów, (druk senacki nr 226)
Posiedzenie wspólne z KPCP.

Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

78.

13.12.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 227)
Posiedzenie wspólne KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,12 MB)

77.

12.12.2006 r.
-
Rozważenie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa (druk  senacki nr 295)
Posiedzenie wspólne KON.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

76.

12.12.2006 r.
-
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej (druk senacki nr 287)
Posiedzenie wspólne KRPS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,18 MB)

75.

12.12.2006 r.
-
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu ustawy o nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży (druk senacki nr 286)
Posiedzenie wspólne KRPS i KNES.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,23 MB)

74.

22.11.2006 r.
-
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą projektu ustawy o opiece nad Polonią i Polakami za granicą.
Posiedzenie wspólne z KSEP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

73.

22.11.2006 r.
-
Przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa.
Posiedzenie wspólne z KON.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

72.

21.11.2006 r.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą projektu ustawy o opiece nad Polonią i Polakami za granicą.
Posiedzenie wspólne z KSEP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,20 MB)

71.

9.11.2006 r.
-
Ponowne rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. (druk senacki nr 282).
Posiedzenie wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,06 MB)

70.

9.11.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Posiedzenie wspólne z KRESS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

69.

9.11.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 267).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 282).
Posiedzenie wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

68.

8.11.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 268).
Posiedzenie wspólne KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

67.

8.11.2006 r.
-
Rozważenie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej ustanowienia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa.
Posiedzenie wspólne z KON.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,06 MB)

66.

7.11.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego ( druk senacki nr 282).
Posiedzenie wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

65.

30.10.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 268).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 267)
- Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

64.

18.10.2006.
-
Zakres i organizacja pracy nad projektem stawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Posiedzenie wspólne z KSTAP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

63.

18.10.2006.
-
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu apelu
w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej (druk senacki nr 253).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

62.

18.10.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 254).
Posiedzenie wspólne z KRESS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

61.

28.09.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o likwidacji nie podjętych depozytów (druk senacki nr 240).
Posiedzenie wspólne KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,05 MB)

60.

26.09.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. (druk senacki nr 240).
-
Rozpatrzenie ustawy z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 244).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

59.

26.09.2006 r.
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych.
(kontynuacja posiedzenia z dn. 15.09.2006 r.) (druk senacki nr 204).
Posiedzenie wspólne KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

58.

15.09.2006 r.
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych (druk senacki nr 204).
Posiedzenie wspólne z KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

57.

14.09.2006 r.
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały Senatu w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników (druk nr 242)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

56.

14.09.2006 r.
Rozważenie możliwości podjęcia prac dotyczących deregulacji zbędnych aktów prawnych.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,14 MB)

55.

13.09.2006 r.
-
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały Senatu w sprawie poradnictwa zawodowego jako sposobu zapobiegania i efektywnego obniżania bezrobocia młodzieży (druk senacki nr 228).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)
Posiedzenie wspólne KRPS i KNES.

54.

8.09.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .
Posiedzenie wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

53.

2.08.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Posiedzenie wspólne z KPCP i KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

52.

20.07.2006 r.
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 126).
Posiedzenie wspólne z KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

51.

20.07.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2007 Rokiem Miasta Krakowa (druk senacki nr 188).
Posiedzenie wspólne z KKSP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,11 MB)

50.

18.07.2006 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.( druk nr 191).
- Rozważenie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uczczenia pamięci ofiar ounowskiego terroru ludności polskiej na Kresach Południowo - Wschodnich w latach 1939 - 1947.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

49.

18.07.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. (kontynuacja posiedzenia z 6 i 20 czerwca br.), (druk senacki nr 133).
Posiedzenie wspólne z KPCP i KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,19 MB)

48.

18.07.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. (kontynuacja posiedzenia z dn. 17.05. i 6.06.br.), (druk senacki nr 126).
Posiedzenie wspólne z KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,14 MB)

47.

5.07.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu na 14. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk senacki nr 167S).
Posiedzenie wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

46.

4.07.2006 r.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję Spraw Unii Europejskiej projektu uchwały Senatu w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych (druk senacki nr 170).
Posiedzenie wspólne z KROS i KSUE.

45.

22.06.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk senacki nr 167).
Posiedzenia wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

44.

21.06.2006 r.
-
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej. (kontynuacja posiedzenia z dn. 16.05.2006 r.) (druk senacki nr 127).
Posiedzenie wspólne z KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

43.

20.06.2006 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ( druk senacki nr 124).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie uczczenia 50-tej rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 ( druk senacki nr 168).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,12 MB)

42.

20.06.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. (kontynuacja posiedzenia z dn. 6.06.2006 r.) (druk senacki nr 133).
Posiedzenie wspólne z KPCP i KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,32 MB)

41.

7.06.2006 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

40.

6.06.2006 r. i 7.06.2006 r.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały Senatu w sprawie 30. rocznicy "Radomskiego Czerwca" (druk senacki nr 155).
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały Senatu w 30. rocznicę wydarzeń radomskich (druk senacki nr 156).
- Informacja o opublikowaniu przez Komisję Europejską:
białej księgi "Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010",
zielonej księgi "Domniemanie niewinności",
zielonej księgi "Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości".
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

39.

6.06.2006 r.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. (kontynuacja posiedzenia) (druk senacki nr 126).
Posiedzenie wspólne z KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

38.

6.06.2006 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 133).
Posiedzenie wspólne z KPCP i KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

37.

1.06.2006 r.
-
Rozpatrzenie "Informacji o istotnych problemach wynikających
z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2005 r." przedstawia Prezes (druk senacki nr 123).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,18 MB)

36.

23.05.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu na 11. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały Senatu dotyczącej udostępniania pomocy archiwalnej w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk senacki nr 146).
Posiedzenie wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

35.

23.05.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu na 11. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 137).
Posiedzenie wspólne KRESS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,12 MB)

34.

23.05.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu na 11. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały Senatu w sprawie rocznicy wywozu Polaków na Sybir ( druk nr 130)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

33.

17.05.2006 r.
-
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 126).
Posiedzenie wspólne z KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,17 MB)

32.

17.05.2006 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 125).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie udostępniania pomocy archiwalnych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk senacki nr 146).
Posiedzenie wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

31.

16.05.2006 r.
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej (druk senacki nr 127).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 129).
Posiedzenie wspólne z KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,12 MB)

30.

16.05.2006 r.
- Sprawy organizacyjne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

29.

12.05.2006 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 137).
Posiedzenie wspólne z KRESS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

28.

12.05.2006 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 124).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o ustanowieniu dnia 28 czerwca Dniem Poznańskiego Czerwca 1956 r. (druk nr 128).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie rocznicy wywozu Polaków na Sybir (druk nr 130).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie uczczenia 85. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego (druk nr 138).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

27.

26.04.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu na 10 posiedzeniu Senatu do projektu uchwały Senatu w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

26.

26.04.2006 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie rocznicy Zbrodni Katyńskiej
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

25.

26.04.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
(Posiedzenie wspólne z KPCP)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,14 MB)

24.

25.04.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu na 9. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości.
(Posiedzenie wspólne z KGN)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,35 MB)

23.

25 - 26.04.2006 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".
Posiedzenie wspólne z KROS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

22.

19.04.2006 r.
- Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
- Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o kontroli skarbowej.
- Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

21.

19.04.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego( druk nr 116)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

20.

29.03.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości. ( cd. ), ( druk senacki nr 69).
Posiedzenie wspólne KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,11 MB)

19.

29.03.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu o współpracy Senatu z samorządem terytorialnym (druk senacki nr 103).
Posiedzenie wspólne z KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

18.

16.03.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania na 7. posiedzeniu Senatu w dniu 16 marca 2006 r. do projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu ( druk senacki nr 70S).
Posiedzenie wspólne KRESS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

17.

15.03.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości. ( cd. ), ( druk senacki nr 69).
Posiedzenie wspólne KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

16.

15.03.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 7. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Posiedzenie wspólne KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

15.

14.03.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( druk senacki nr 67).
Posiedzenie wspólne KKSP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

14.

14.03.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości ( druk senacki nr 69).
Posiedzenie wspólne KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

13.

14.03.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie ( druk senacki nr 90).
Posiedzenie wspólne KSZ.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

12.

8.03.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego ( druk senacki nr 74).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego ( druk senacki nr 75)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,15 MB)

11.

8.03.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu ( druk senacki nr 70).
Posiedzenie wspólne KRESS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,18 MB)

10.

7.03.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej ( druk senacki nr 71).
Posiedzenie wspólne KRPS i KSUE.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,15 MB)

9.

31.01.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 23).
Posiedzenie wspólne z KRESS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

8.

28.01.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi (druk senacki nr 52).
Posiedzenie wspólne z KSZ i KSEP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,12 MB)

7.

21.12.2005 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, (druk senacki nr 21).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy, (druk senacki nr 25).
Posiedzenie wspólne z KSZ.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

6.

8.12.2005 r.
-
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,05 MB)

5.

8.12.2005 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego (druk nr 20).
Posiedzenie wspólne z KKSP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

4.

8.12.2005 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 19).
Posiedzenie wspólne KRESS i KSUE.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

3.

10.11.2005 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,06 MB)

2.

10.11.2005 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości (druk nr 13).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,06 MB)

1.

10.11.2005 r.
-
Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.
- Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,06 MB)