Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Adama Bielę,

VI kadencja

 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie obiektów zabytkowych (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie oświadczeń złożonych na 33. i 34. posiedzeniu Senatu (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie nadużywania badań psychiatrycznych w postępowaniach sądowych i prokuratorskich.
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie panów: Józefa S. i Pawła S.
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: pracy (odpowiedź) i spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości (odpowiedź) i spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie pana Pawła S.
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: rolnictwa (odpowiedź) i finansów (odpowiedź) w sprawie Zakładu Mleczarskiego SC Kazimierz Chorzępa
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie Opactwa Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie Opactwa Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych (odpowiedź) i skarbu w sprawie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny w Starej Wsi (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pani Anny K. (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Józefa S (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie w imieniu grupy senatorów, skierowane do prezesa IPN w sprawie arcybiskupa Stanisława Wielgusa.
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: pracy (odpowiedź) i sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pani Ireny N.
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pani Alicji K.
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: skarbu (odpowiedź, odpowiedź 2) i spraw wewnętrznych (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie klasztorów benedyktyńskich.
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie arcybiskupa Stanisława Wielgusa (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie stanu przygotowań odpowiedzi na pozew koncernu Nordzucker (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) i do wojewody lubelskiego (odpowiedź) w sprawie niedopuszczenia na miejskie targowisko cudzoziemców.
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra budownictwa w sprawie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: finansów (odpowiedź, odpowiedź 2) i sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie interpretacji przepisów dotyczących nominalnej kwoty umorzenia kredytu.
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Piotra A. (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa GUS w sprawie projektu ustawy o nauce pracy, promocji zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie senackiego projektu ustawy o nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa GUS w sprawie senackiego projektu ustawy o nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) i RPO (odpowiedź) w sprawie pana Stanisława K.
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wypadku drogowego (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości (odpowiedź) i spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie Stowarzyszenia Życia Apostolskiego "Dzieło Maryi".
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Władysława K. (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości (odpowiedź) i transportu (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie ulgi przy nabywaniu mieszkań PKP.
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wypadku drogowym, do jakiego doszło na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Woroniec (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości (odpowiedź), gospodarki (odpowiedź) i budownictwa (odpowiedź) w sprawie pani Stefanii K.
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie podziału Spółdzielni Mieszkaniowej "Gocław-Lotnisko" w Warszawie (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra ochrony środowiska w sprawie wywłaszczania właścicieli nieruchomości z osiedla Opaleń (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie łamania praw człowieka w Indonezji (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź) oraz głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie skargi mieszkańców wsi Radawiec.
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie interpretacji art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) i głównego geodety (odpowiedź) w sprawie drogi dojazdowej do posesji pani Urszuli P. w A.
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie Fundacji imienia Ojca Pio z Istebnej (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie Krajowej Spółki Cukrowej SA (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych (odpowiedź) i środowiska (odpowiedź) w sprawie eksploatacji składowiska odpadów w Adamkach w gminie Radzyń Podlaski.
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa UZP (odpowiedź) w sprawie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: przebudowa ulicy Granicznej i Powiatowej oraz budowa ulicy Górnej, Zagrodowej i Swobodnej w Zamościu.
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie podejrzenia o popełnienie przestępstwa w spółdzielni mieszkaniowej (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji pozwalającej na budowę pawilonu (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów dotyczących dopuszczenia wniosku o kasację uwarunkowanego wartością przedmiotu sporu (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie lokatorów zajmujących mieszkania w kamienicach prywatnych na podstawie administracyjnych przydziałów (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów rozwoju regionalnego (odpowiedź) i transportu (odpowiedź) w sprawie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w województwie lubelskim.
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie w sprawie pani Teresy P. (odpowiedź)
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa NIK i ministra finansów (odpowiedź) w sprawie prawidłowości rozliczeń spółdzielni mieszkaniowych z budżetem państwa w związku z ustanawianiem prawa odrębnej własności dla członków spółdzielni mających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości (odpowiedź) i budownictwa (odpowiedź) w sprawie państwa Marii i Zbigniewa M.
 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych (odpowiedź).

 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" w Jastrzębiu Zdroju.

 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej (odpowiedź) w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości zarobków dla Dominika K.

 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw zagranicznych (odpowiedź) i szkolnictwa wyższego (odpowiedź) w sprawie Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wileńskim..

 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zabójstwa Ryszarda W (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie wykupienia od spółki Elzam Dom czterystu pięćdziesięciu trzech lokali mieszkalnych przez miasto Elbląg.
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji pozwalającej na budowę pawilonu wystawowego sprzedaży samochodów (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie zasiłku pogrzebowego (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" w Łodzi (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości, budownictwa, transportu oraz głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź , odpowiedź 2, odpowiedź 3) w sprawie Pawła G (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2), spraw wewnętrznych (odpowiedź), sprawiedliwości oraz głównego inspektora ochrony środowiska w sprawie wysypiska śmieci we wsi Adamki-Biała w gminie Radzyń Podlaski (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych (odpowiedź), kultury (odpowiedź), sprawiedliwości (odpowiedź) i skarbu (odpowiedź) w sprawie reprywatyzacji zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Karszew.
 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora naczelnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości dotyczące postępowań w sprawie działalności Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie toczących się postępowań sądowych (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie spółek, które były kiedyś spółkami Skarbu Państwa, a obecnie zostały postawione w stan upadłości lub likwidacji (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa GUS (odpowiedź) i ministra pracy (odpowiedź) w sprawie skutków budżetowych bezrobocia w Polsce.
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości i pracy w sprawie byłej spółki Coalbud SA w Łęcznej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pani Ireny K.
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony (odpowiedź) w sprawie przestrzegania uchwały Sejmu RP z dnia 19 listopada 2004 r.
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie interpretacji ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie studenta Politechniki Lubelskiej (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Centrum Szymona Wiesenthala (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), ministra transportu (odpowiedź) i prezesa NIK (odpowiedź) w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku.
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie państwa Jadwigi i Stanisława P. (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie realizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania nieruchomości (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa GUS w sprawie wskaźników bezrobocia w Polsce (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie państwa S. (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Eugeniusza K. (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Krakowie - sygnatura akt: I Ns 1316/03/s (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pobierania opłat przez sądy (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie refundacji kosztów utrzymania dla osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) i ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę.