Ostatnia zmiana pliku 9.04.2008 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

(wraz z ich tematyką)

94.

14.09.2007 r.
- - Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w VI kad.

93.

14.09.2007 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Posiedzenie wspólne z KGN
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

92.

14.09.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. pos. Senatu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Posiedzenie wspólne z KGN
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

91.

12.09.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (druk senacki nr 518).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 529).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 530).
- Rozpatrzenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk senacki nr 521).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

90.

4.09.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

89.

3.09.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (druk senacki 501) (inicjatywa w wykonaniu wyroku TK sygn. akt K 40/04).
Posiedzenie wspólne z KU
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

88.

3.09.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 509).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

87.

25.07.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

86.

25.07.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
Posiedzenie wspólne KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

85.

25.07.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Posiedzenie wspólne KNES.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

84.

24.07.2007 r.
- Pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (druk senacki nr 480)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r. dotyczący ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (sygn. akt K 40/04).
Posiedzenie wspólne z KU
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

83.

24.07.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. (druk senacki nr 487)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. (druk senacki nr 497)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 486)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

82.

5.07.2007 r.
- Opinia o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w części właściwej przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk nr 464).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 461).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

81.

21.06.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35 pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw .
Posiedzenie wspólne KGN.

80.

19.06.2007 r.
-
Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2007 r. dotyczącego ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( sygn. akt P 45/06)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. dotyczącego ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (sygn. akt P 25/06).
- Pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.(druk senacki nr 367).
Posiedzenie wspólne z KU.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

79.

19.06.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej - druk senacki nr 296 [kontynuacja prac].
Posiedzenie wspólne z KU i KZ.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

78.

19.06.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 470).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

77.

1.06.2007 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

76.

31.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania na 34. posiedzeniu Senatu w dniu 31 maja 2007 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Posiedzenie wspólne z KU
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

75.

29.05.2007 r.
-
Rady pracownicze jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich
Posiedzenie seminaryjne wspólne z KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

74.

22.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 432).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 431).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

73.

10.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

posiedzenie wspólne z KU
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

72.

10.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

71.

8.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 428).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

70.

25.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

69.

24.04.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym (druk senacki nr 418).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

68.

11.04.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (druk senacki nr 404).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

67.

29.03.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

66.

27.03.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 400).
- Rozpatrzenie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, (druk senacki nr 381).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

65.

13.03 2007 r.
-
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, (druk senacki nr 338).
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (kontynuacja posiedzenia z dn. 24.01.2007r.) (cd.), (druk senacki nr 313).
Posiedzenie wspólne z KU.

64.

22.02.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

63.

20.02.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 363).
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

62.

20.02.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej, (druk senacki nr 296).
Posiedzenie wspólne z KU i KZ.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,25 MB)

61.

20.02.2007 r.
-
Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006r. dotyczącego ustawy o pomocy społecznej (sygnatura akt K 30/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2006r. dotyczącego ustawy o pomocy społecznej (sygnatura akt P 23/05).
Posiedzenie wspólne z KU.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

60.

08.02.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, (druk senacki nr 341).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

59.

06.02.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, (druk senacki nr 341).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, (druk senacki nr 344).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

58.

25.01.2007 r.
-
Uchwała komisji w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Uchwała (pdf)
Posiedzenie wspólne z KZ.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

57.

24.01.2007 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, (druk senacki nr 313).
Posiedzenie wspólne z KU.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

56.

22.01.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 329).
- Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prac nad projektem ustawy o pracownikach socjalnych.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

55.

11.01.2007 r.
-
Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

54.

03.01.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2007 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Zabezpieczenie społeczne; Praca; Budżety wojewodów ogółem; Rezerwy celowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Państwowa Inspekcja Pracy; Rzecznik Praw Dziecka; a także planu finansowego Funduszu Pracy; planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; planu finansowego Funduszu Administracyjnego; planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

53.

20.12.2006 r
-
Uchwała komisji w sprawie osób niepełnosprawnych - ofiar działań wojennych i następstw tych działań.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

52.

20.12.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
Posiedzenie wspólne z KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

51.

20.12.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (druk senacki nr 319).
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. (druk senacki nr 321).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

50.

15.12.2006 r.
-
Sprawy organizacyjne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

49.

15.12.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk senacki nr 304).
Posiedzenie wspólne z KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,15 MB)

48.

13.12.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu w sprawie rozpatrzenia poprawek zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006.
Posiedzenie wspólne z KGN
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,06 MB)

47.

13.12.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu w dniu 14 grudnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia poprawek zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Posiedzenie wspólne z KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

46.

13.12.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu w dniu 14 grudnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia poprawek zgłoszonych do ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

45.

12.12.2006 r.
-
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej. (druk senacki nr 287).
Posiedzenie wspólne z KU
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,18 MB)

44.

12.12.2006 r.
-
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu ustawy o nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży, (druk senacki nr 286).
Posiedzenie wspólne z KU i KNES.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,23 MB)

43.

12.12.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006. (druk senacki nr 310).
Posiedzenie wspólne z KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,15 MB).

42.

12.12.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, (druk senacki nr 309 ).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,14 MB

41.

30.11.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (druk senacki nr 292).
- Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. (druk senacki nr 289).
- Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

40.

22.11.2006 r.
-
Rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 291).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

39.

21.11.2006 r.
- "
Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych - doświadczenia brytyjskie".
- Posiedzenie seminaryjne wspólne z KZ.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,4 MB)

38.

9.11.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
- Podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,21 MB)

37.

7.11.2006 r.
-
Spójny system wyrównywania szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych
Posiedzenie seminaryjne wspólne z KZ.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,4 MB)

36.

6.11.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 261).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy (druk senacki nr 262).
- Informacja Ministra Sprawiedliwości o pracach nad rządowym projektem zmian ustawy Kodeks postępowania cywilnego w zakresie mediacji w sprawach o rozwód i separację.
- Informacja Ministra Budownictwa w sprawie propozycji rozwiązania problemu mieszkań zakładowych, które zostały przekazane dawnym właścicielom, bądź sprzedane w procesie prywatyzacji.
- Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,39 MB)

35.

18.10.2006 r.
-
Uchwała komisji w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego.
Uchwała
- Uchwała komisji w sprawie prac nad projektem ustawy o pracownikach socjalnych.
Uchwała
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,11 MB)

34.

11.10.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 246).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (druk nr 245).
- Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o zmianach w zakresie zasiłku z tytułu urodzenia dziecka oraz o ustawie o zaliczce alimentacyjnej w związku z zamiarem przywrócenia Funduszu Alimentacyjnego.
- Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o możliwości rozszerzenia pomocy dla kobiet w ciąży w kontekście uchwały komisji w sprawie pomocy materialnej dla ubogich kobiet w ciąży.
- Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o pracach nad ustawą o pracownikach socjalnych.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,28 MB)

33.

13.09.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r. (druk senacki nr 230).
- Przyjęcie uchwały w sprawie pomocy materialnej dla ubogich kobiet w ciąży
Uchwała w sprawie pomocy materialnej dla ubogich kobiet w ciąży
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

32.

13.09.2006 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie poradnictwa zawodowego jako sposobu zapobiegania i efektywnego obniżania bezrobocia młodzieży (druk nr 228).
Posiedzenie wspólne z KU i KNES.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

31.

6.09.2006 r.
-
Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat projektowanych zmian ustawy o pomocy społecznej.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

30.

6.09.2006 r.
-
Realizacja projektu pilotażowego dotyczącego kontroli funkcjonowania zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 w odniesieniu do jurysdykcji i wprowadzającego zasady dotyczące prawa właściwego w sprawach małżeńskich - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2006) 399.
Posiedzenie wspólne z KSUE i KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,15 MB)

29.

3.08.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.
Posiedzenie wspólne z KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,12 MB)

28.

26.07.2006 r.
-
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
- Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.
- Rozpatrzenie "Informacji Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2005.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,34 MB)

27.

20.07.2006 r.
-
Sprawy organizacyjne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

26.

22.06.2006 r.
-
Spójny system wspierania osób niepełnosprawnych.
- Ocena działań państwa wobec osób niepełnosprawnych.
- System opieki zdrowotnej wobec osób niepełnosprawnych.
- Pomoc osobom niepełnosprawnym z perspektywy organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

25.

23.05.2006 r.
- Stanowisko komisji w sprawach omawianych na posiedzeniu poświęconym realizacji ustawy o pomocy społecznej po zmianach dokonanych w 2004 r., ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji domów pomocy społecznej (Uchwała).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

24.

16.05.2006 r.
- Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przywrócenia instytucji posiedzenia pojednawczego w zakresie spraw o rozwód i separację.
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk senacki nr 151).
- Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o projektowanych przez rząd zmianach.
- Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o realizacji ustawy o pomocy społecznej po zmianach dokonanych w 2004 r. ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Domów Pomocy Społecznej.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,4 MB)

23.

26.04.2006 r.
-
Podjęcie uchwały w spawie w sprawie polityki rodzinnej państwa. (Uchwała).
- Podjęcie uchwały w spawie w sprawie aktualnej sytuacji kurateli sądowej w Polsce. (Uchwała).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,12 MB)

22.

26.04.2006 r.
- Informacja na temat aktualnej sytuacji kurateli sądowej w Polsce.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,19 MB)

21.

19.04.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Posiedzenie wspólne z KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

20.

19.04.2006 r.
-
Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o założeniach polityki rodzinnej rządu.
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,17 MB)

19.

6.04.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r. (druk senacki nr 108 ).
- Rozpatrzenie ustawy o spółdzielniach socjalnych (druk senacki nr 113).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,35 MB)

18.

29.03.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 8. posiedzeniu Senatu w dniu 29 marca 2006 r. do ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,24 MB)

17.

28.03.2006 r.
-
Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o krajowym planie działań na rzecz zatrudnienia.
- Informacja Ministra Finansów w sprawie podwójnego opodatkowania osób pracujących za granicą.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,28 MB)

16.

16.03.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (druk senacki nr 94).
- Rozważenie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej usytuowania pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych przy prezesie Rady Ministrów.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,18 MB)

15.

14.03.2006 r.
-
Dyskusja na temat możliwości otwarcia rynków pracy i wolnego przepływu pracowników w państwach Unii Europejskiej.
Posiedzenie wspólne z KSUE.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

14.

7.03.2006 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej (druk senacki nr 71).
Posiedzenie wspólne z KSUE i KU.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,15 MB)

13.

7.03.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej (druk senacki nr 82).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk senacki nr 78).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. (druk senacki nr 73).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk senacki nr 88).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,28 MB)

12.

16.02.2006 r.
-
Stanowisko komisji w sprawach związanych z otwarciem rynków pracy i swobodnym przepływem pracowników w państwach Unii Europejskiej (cd.).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,11 MB)

11.

14.02.2006 r.
-
Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o projektowanych zmianach w ustawie o zaliczce alimentacyjnej.
- Informacja o przyczynach wadliwego funkcjonowania systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych (bezdomnych) i możliwości jego udrożnienia.
- Stanowisko komisji w sprawach omawianych na posiedzeniu poświęconym aktualnym i przyszłym rozwiązaniom prawnym w zakresie swobodnego przepływu pracowników w państwach Unii Europejskiej, projektowi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE o usługach na rynku wewnętrznym oraz wybranym zagadnieniom funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,27 MB)

10.

9.02.2006 r.
-
Dyskusja z udziałem przedstawicieli Komisji do spraw Społecznych Senatu Królestwa Belgii na temat aktualnych i przyszłych rozwiązań prawnych w zakresie swobodnego przepływu pracowników w państwach Unii Europejskiej, projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE o usługach na rynku wewnętrznym oraz wybranych zagadnień funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce.
Posiedzenie wspólne z KSUE.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

9.

8.02.2006 r.
-
Informacja Komitetu Integracji Europejskiej o aktualnych i przyszłych rozwiązaniach prawnych w państwach Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu pracowników, a także o stanie prac nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE o usługach na rynku wewnętrznym.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,19 MB)

8.

27.01.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2006 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Państwowa Inspekcja Pracy; Rzecznik Praw Dziecka; Praca; Zabezpieczenie społeczne; Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Budżety wojewodów ogółem; Rezerwy celowe; a także planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; planu finansowego Funduszu Administracyjnego; planu finansowego Funduszu Pracy; planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (druk senacki nr 53).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,56 MB).

7.

5.01.2006 r.
-
Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,23 MB).

6.

21.12.2005 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu w dniu 21 grudnia 2006 r. do ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (druk senacki nr 45).
Posiedzenie wspólne z KGN, KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,06 MB)

5.

21.12.2005 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.(druk senacki nr 47).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.(druk senacki nr 48).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,34 MB)

4.

20.12.2005 r.
-
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
- Propozycje planu pracy Komisji na rok 2006.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.(druk senacki nr 47).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.(druk senacki nr 48).
- Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".(druk senacki nr 45).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,31 MB)

3.

23.11.2005 r.
- Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat głównych zadań polityki społecznej państwa oraz działań na rzecz rodziny w świetle projektu ustawy budżetowej na 2006 r.
- Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowanej na 2006 r.
- Informacja na temat wpływu sposobu prywatyzacji zakładów farmaceutycznych Polfa Warszawa SA, Polfa Tarchomin SA oraz Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA na dostępność tanich leków dla rodzin.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,34 MB)

2.

15.11.2005 r.
-
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

1.

10.11.2005 r.
-
Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,05 MB)